10 pm: 30°FMostly Cloudy

12 am: 28°FPartly Cloudy

2 am: 26°FPartly Cloudy

4 am: 25°FPartly Cloudy

More Weather

1120 intemmys 07

Alan Alda arrives at the 40th International Emmy Awards, Monday, Nov. 19, 2012 in New York. (AP Photo/Henny Ray Abrams)

Gallery: International Emmy Awards

Nov. 20, 2012 @ 03:30 PM

Television stars from around the world gathered for the 40th International Emmy Awards in New York Monday.

(u'nobuy',)