8 am: 21°FMostly Sunny

10 am: 30°FMostly Sunny

12 pm: 39°FMostly Sunny

2 pm: 45°FMostly Sunny

More Weather

1203_parade_14.jpg

Marcus Constantino/The Herald-DispatchThe Ironton Christmas Parade marches through downtown Ironton, Monday, Dec. 2, 2013, in Ironton, Ohio.

Gallery: 2013 Ironton Christmas Parade

Dec. 02, 2013 @ 09:53 PM

The Ironton Christmas Parade marches through downtown Ironton, Monday, Dec. 2, 2013, in Ironton, Ohio.

()