11 am: 22°FPartly Sunny

1 pm: 28°FPartly Sunny

3 pm: 32°FPartly Sunny

5 pm: 33°FPartly Sunny

More Weather

1203_parade_08.jpg

Marcus Constantino/The Herald-DispatchThe Ironton Christmas Parade marches through downtown Ironton, Monday, Dec. 2, 2013, in Ironton, Ohio.

Gallery: 2013 Ironton Christmas Parade

Dec. 02, 2013 @ 09:53 PM

The Ironton Christmas Parade marches through downtown Ironton, Monday, Dec. 2, 2013, in Ironton, Ohio.

()