10 am: 65°FPartly Sunny

12 pm: 66°FPartly Sunny

2 pm: 64°FPartly Sunny

4 pm: 59°FPartly Sunny

More Weather

1203_parade_08.jpg

Marcus Constantino/The Herald-DispatchThe Ironton Christmas Parade marches through downtown Ironton, Monday, Dec. 2, 2013, in Ironton, Ohio.

Gallery: 2013 Ironton Christmas Parade

Dec. 02, 2013 @ 09:53 PM

The Ironton Christmas Parade marches through downtown Ironton, Monday, Dec. 2, 2013, in Ironton, Ohio.

()